สถิติ
เปิดเมื่อ21/02/2019
อัพเดท8/10/2019
ผู้เข้าชม47934
แสดงหน้า54451
เมนู
สินค้า
ปฎิทิน
November 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
(เข้าชม 354 ครั้ง)
 


( ท่านพระเดชพระคุณเจ้า พระครูชินธรรมภรณ์ )
( เจ้าอาวาสวัดสีกุก)
(เจ้าคณะอำเภอบางบาล อยุธยา)
ท่านจัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา  (มีกิจกรรมดังนี้)
 


วันอัฎฐมีบูชา

(วันแรม ๘ ค่ำเดือน ๖ วันถวายพระเพลิงสรีระพระพุทธเจ้า)
ชาวสีกุกได้จัดประเพณีทำบุญรวมญาติ โดยนำอัฐิบรรพบุรุษ
มาตั้งบำเพ็ญกุกศลร่วมกัน ณ ที่วัดสีกุก

มีกำหนดการ ดังนี้
 

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เชิญนำอัฐิบรรพบุรุษ มาตั้ง
ญ ที่ศาลาการเปรียญ วัดสีกุก เวลา ๑๗.๓๐ น. อาราธนาพระสงฆ์สวด
ธรรมนิยาม และสวดพระอภิธรรม บังสุกุล
 

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. อาราธนา
พระสงฆ์  ๕๐ รูปมาถวายภัตตาหาร แล้วอาราธนาเจ้าคณะอำเภอบางบาล
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์  จบแล้วอาราธนาพระสงฆ์ ๕๐  รูป
สวดมาติกา บังสุกุล ถวายปัจจัยไทยทาน กรวดน้ำ รับพร รับของที่
ระลึก แล้วเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร เสร็จพิธี นำอัฐิกลับบ้าน
    
   ขอเชิญทุกท่าน นำอาหารมาร่วมทำบุญรวมญาติ เพื่ออุทิศกุศลให้
บรรพบุรุษเป็นการรักษาประเพณีท้องถิ่น  และเชิญร่วมรับเป็นเจ้าภาพ
ถวายปัจจัย แด่ พระสงฆ์ ๕๐  รูปรูปละ ๓๐๐ บาท

  ท่านที่นึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ไม่สามารถมา ก็โอน
เงินผ่านธนาคารออมสิน  เลขที่บัญชี 0201 55967944 แล้วแจ้ง ชื่อ
นามสกุลญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว  ส่งมาเพื่อนำเข้าร่วมพีธีทำบุญ สวด
ธรรมนิยาม สวดพรพอภิธรรม ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ ๕๐ รูป
เพื่อกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนี้ ไปให้ ก็ได้
ติดต่อ วัดสีกุก 081 4853397
 
คลิปงาน วันอัฎฐมีบูชา วัดสีกุก
คลิปงาน วันอัฎฐมีบูชา วัดสีกุก คลิปงาน วันอัฎฐมีบูชา วัดสีกุก คลิปงาน วันอัฎฐมีบูชา วัดสีกุก
คลิปงาน วันอัฎฐมีบูชา วัดสีกุก คลิปงาน วันอัฎฐมีบูชา วัดสีกุก คลิปงาน วันอัฎฐมีบูชา วัดสีกุก