สถิติ
เปิดเมื่อ21/02/2019
อัพเดท8/10/2019
ผู้เข้าชม40784
แสดงหน้า47002
เมนู
สินค้า
ปฎิทิน
September 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
(เข้าชม 274 ครั้ง)
 
ดาว์ยโหลดหลักสูตร: เปรียญธรรม ประโยค ๑ ฟรี

 

หลักสูตร: เปรียญธรรม ประโยค ๑

Download
1_01 บาลีไวยกรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ.pdf
Adobe Acrobat Document 177.5 KB
Download
1_02 บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาคที่ 2 นามและอัพ
Adobe Acrobat Document 330.3 KB
Download
1_03 บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค สมาสและตัทธิต.
Adobe Acrobat Document 263.6 KB
Download
1_04 บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ 2 อาขยา
Adobe Acrobat Document 322.1 KB
Download
1_05 บาลีไวยกรณ์ วากยสัมพันธ์.pdf
Adobe Acrobat Document 239.3 KB
Download
1_06 อุภัยพากยปริวัตน์ ภาค 1-2.pdf
Adobe Acrobat Document 251.7 KB
Download
1_07 อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมัญญาภิธานและสน
Adobe Acrobat Document 143.4 KB
Download
1_08 อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามและอัพพยศัพท์
Adobe Acrobat Document 427.7 KB
Download
1_09 อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมาสและตัทธิต.pd
Adobe Acrobat Document 371.2 KB
Download
1_10 อธิบายบาลีไวยากรณ์ อาขยาต.pdf
Adobe Acrobat Document 451.7 KB
Download
1_11 อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามกิตก์ และกิริ
Adobe Acrobat Document 478.7 KB
Download
1_12 อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 1.pdf
Adobe Acrobat Document 747.4 KB
Download
1_13 อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 2.pdf
Adobe Acrobat Document 805.3 KB
Download
1_14 ประมวลปัญหาและเฉลายบาลีไวยาการณ์ (ส
Adobe Acrobat Document 698.3 KB