สถิติ
เปิดเมื่อ21/02/2019
อัพเดท8/10/2019
ผู้เข้าชม52054
แสดงหน้า58695
เมนู
สินค้า
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
(เข้าชม 359 ครั้ง)

ดาว์ยโหลดหลักสูตร: เปรียญธรรม ประโยค ๒ ฟรี




 
 

หลักสูตร: เปรียญธรรม ประโยค ๒

Download
2_15 ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค).pdf
Adobe Acrobat Document 581.6 KB
Download
2_16 ธมฺมปทฏฐกถา (ทุติโย ภาโค).pdf
Adobe Acrobat Document 637.0 KB
Download
2_17 ธมฺมปทฏฐกถา (ตติโย ภาโค).pdf
Adobe Acrobat Document 762.0 KB
Download
2_18 ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค).pdf
Adobe Acrobat Document 588.2 KB
Download
2_19 พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑.pdf
Adobe Acrobat Document 801.9 KB
Download
2_20 พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒.pdf
Adobe Acrobat Document 879.0 KB
Download
2_21 พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓.pdf
Adobe Acrobat Document 1'017.0 KB
Download
2_22 พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔.pdf
Adobe Acrobat Document 786.8 KB
Download
2_23คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค๑
Adobe Acrobat Document 856.5 KB
Download
2_24คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค๒
Adobe Acrobat Document 603.7 KB
Download
2_25คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค๓
Adobe Acrobat Document 887.7 KB
Download
2_26คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค๔
Adobe Acrobat Document 598.3 KB