สถิติ
เปิดเมื่อ21/02/2019
อัพเดท8/10/2019
ผู้เข้าชม52072
แสดงหน้า58713
เมนู
สินค้า
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
(เข้าชม 412 ครั้ง)


 
ปฏิทินวันพระ
 

ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2562/2019 (ปีจอ - ปีกุน) 1


คริสตศักราช 2019 , มหาศักราช 1940 - 1941 2 , รัตนโกสินทร์ศก 237 - 238 2 
สัมฤทธิศก จุลศักราช 1380 ถึง เอกศก จุลศักราช 1381 2 , ปกติสุรทิน ปกติมาส ปกติวาร

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2562
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ
 
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีจอ
 
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีจอ
 
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีจอ
ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2562
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีจอ
 
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีจอ
 
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีจอ
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีจอ
 
 
 
ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2562
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีจอ
 
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีจอ
 
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีจอ
 
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีจอ
ปฏิทินวันพระ เมษายน 2562
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีจอ
 
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีกุน
 
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีกุน
 
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีกุน
ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2562
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีกุน
 
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีกุน
 
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีกุน
วันอัฏฐมีบูชา
ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2562
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีกุน
 
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีกุน
 
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีกุน
 
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีกุน
ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2562
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีกุน
 
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีกุน
 
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีกุน
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562
แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีกุน
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีกุน
 
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีกุน
 
 
 
ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีกุน
 
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีกุน
 
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีกุน
 
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีกุน
ปฏิทินวันพระ กันยายน 2562
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีกุน
 
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีกุน
 
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีกุน
 
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีกุน
 
 
 
ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีกุน
 
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีกุน
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9,วันออกพรรษา
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีกุน
 
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีกุน
 
 
 
ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2562
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีกุน
 
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีกุน
วันลอยกระทง
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีกุน
 
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีกุน
ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2562
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีกุน
 
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีกุน
 
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีกุน
 
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีกุน