สถิติ
เปิดเมื่อ21/02/2019
อัพเดท8/10/2019
ผู้เข้าชม47915
แสดงหน้า54432
เมนู
สินค้า
ปฎิทิน
November 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
(เข้าชม 883 ครั้ง)
 


 
 
ประวัติความเป็นมา
วัด สีกุกมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นวัดที่เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณค่ายสีกุก ที่เป็นค่ายทัพพม่าที่มาตั้งทัพตั้งแต่พ.ศ.๒๓๑๐ เพื่อมาล้อมตีกรุงศรีอยุธยา โดยค่ายสีกุกเป็นค่ายที่มังมหานรธาตั้งขึ้นเป็นค่ายบัญชาการทัพอยู่ทางด้าน ตะวันตก คู่กับค่ายโพธิ์สามต้นที่ตั้งค่ายอยู่ทางทิศเหนือที่มีเนเมียวสีหบดี เป็นแม่ทัพใหญ่ และสุกี้พระนายกองเป็นผู้ดูแลค่ายโพธิ์สามต้น ภายหลังมังมหานรธาตายที่ค่ายสีกุก เนเมียวสีหบดีจึงเป็นแม่ทัพใหญ่บัญชาการรบแต่ผู้เดียว จากเกร็ดประวัติศาสตร์เล่าว่า ศพของมังมหานรธา ได้ทำการฝังและมีการสร้างเจดีย์ไว้ที่วัดสีกุก ค่ายสีกุกที่สร้างนั้นเป็นกำแพงอิฐและดิน สันนิษฐานว่าได้รื้ออิฐมาจากวัดสีกุกและวัดใกล้เคียงเพื่อมาสร้างค่ายทัพ พม่า ต่อมาเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๙ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จประพาสต้น ครั้งที่ ๒ ทรงมาประทับแรมที่วัดสีกุก เมื่อวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๔๔๙ และทรงให้มีการถ่ายภาพศาลาการเปรียญ-กุฎี วัดสีกุก

กำลังรอข้อมูล เพิ่มเติม