สถิติ
เปิดเมื่อ21/02/2019
อัพเดท8/10/2019
ผู้เข้าชม41026
แสดงหน้า47246
เมนู
สินค้า
ปฎิทิน
September 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
(เข้าชม 366 ครั้ง)
 


         
รัชกาลที่5เสด็จ ประพาส วัดสีกุก 
                                                              

ประวัติ
welcome
ยินดีต้อนรับสู่เว๊ปไซร์วัดสีกุก
วันที่ ๓ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๕ เสด็จลงเรือใหญ่ ตื่นบรรทม ๔ โมง ถึงเวลาเสวยก็ถึงกรุงเก่า เสด็จกลับรถไฟ บ่าย ๒ โมง ๔๐ เสด็จลงถึงกรุงเทพฯ เสนาบดีกระทรวงโยธาฯ พระยาสุขุมนัยวินิตเสด็จไปรับที่สถานี บ่าย ๓ โมงเศษ ผู้รักษาพระนครและเสนาบดีรับไปส่งพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ ที่วังสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ซึ่งจะทรงเสด็จกลับจากยุโรปในวันนั้น และเสด็จกลับเข้าในพระบรมมหาราชวัง ออกรับต้นไม้เงินทอง แขกเมืองจากเมืองไทรบุรี ปะลิส สตูล ยามเศษ เสด็จขึ้นรถไฟกลับบางปะอิน พร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ถึงแพเจ้าพระยาสุรสีห์ ๕ ทุ่ม ทรงเลี้ยงขนมจีน เลี้ยงหมี่กับพวกสหายหลวง มักดำรัสเรียกว่า เพื่อนต้น คือชาวบ้านที่คุ้นเคย พระราชทานหีบเงินและผ้าห่ม วันที่ ๔ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๕ เสวยพระอาหารเที่ยง เสด็จออกเรือบ่ายโมง ล่องเรือเข้าแควสีกุก จอดบรรทม ที่วัดสีกุก วันที่ ๕ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๕ โมงเช้า ทรงถ่ายรูปในมณฑป มีพระป่าเลไลยก์ เสด็จออกเรือ ๓ โมงเช้า พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชคุปต์) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลตำบลกรุงเก่า ๕ โมง ถึงบ้านนายช้าง (ทรงคุ้นเคยเมื่อคราวเสด็จประพาสครั้งแรก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหมื่นปฏิพัทธภูวนาถ เรื่องพิสดารของนายช้าง ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุประพาสต้นครั้งแรก และเป็น คนโปรดตั้งแต่ครั้งนั้น) ที่กำลังมีงานฉลองพระไล บุตรของนายช้าง นางพลับ ที่ได้ลงมาบวชอยู่วัดเบญจมบพิตร แล้วได้เป็นเปรียญ ทรงถ่ายรูปเรือและครอบครัวนายช้าง พระราชทานหีบเงินตรา จปร. ลูกกระดุมเงินลงยาใหญ่ ผ้าห่ม มีหนังสือชื่อ ซองบุหรี่เงิน แก่ครอบครัวนายช้าง บ่าย ๒ โมงเศษออกเรือหยุดที่ป่าโมกข์ ทรงถ่ายรูปและนมัสการพระนอนวัดป่าโมกข์ ซึ่งปรากฏมีลิขิตพระครูป่าโมกขมุนี ว่าด้วยเรื่องพระนอนพูดได้ ตำรายาที่พระนอนบอก
ยินดีต้อนรับสู่เว๊ปไซร์วัดสีกุก
วีดีโอ
รูปภาพ
ภาพจริง ระบบ3D
อ้างอิงจาก